Vakıf Tüzüğü

Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı TÜZÜĞÜ (özeti)

(İşbu resmi senette sadece ‘’Vakıf’’ denilecektir.)

BÖLÜM I

MADDE 1) Vakfın Adı

Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı

MADDE 2) Vakfın İkametgahı

Vakfın merkezi İzmit’te olup,

Yazışma adresi: Kocaeli, İzmit, Akçakoca mahallesi, Kapanca sokak no:19,41100 ,

E-tebligat adresi                : nikomediaizksv@gmail.com

Web                                       :  www.izksv.com 

‘’Vakfın yazışma ve elektronik posta adresi, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirilmek suretiyle, merkez dahilinde Yönetim Kurulunca değiştirilebilir. ‘’

MADDE 3) Vakfın Amaçları:

  1. a) Başta İzmit olmak üzere Antik Kent Nikomedia’ nın arkeolojisi üzerine yapılacak kazılar; bu kazıların bilimsel araştırmaları ve inceleme projelerini desteklemek, Antik Kent Nikomedia’ nın ulus ve uluslararası arkeoloji ve tarihi miras alanında daha fazla tanınması için çalışmalar yapmak.
  2. b) Başta İzmit Nikomedia Antik Kenti’nin kültürel ve sosyal yaşamını folklorik ve etnografik olarak ele alarak, MS.311’de İzmit’te yazılan Hoşgörü Fermanı’ nın ulus ve uluslararası arkeoloji ve tarihi miras alanında daha fazla bilinmesi için çalışmalar yapmak.
  3. c) Başta İzmit’e ait tarih, sanat ve kültürel miras değerindeki eserleri ve koleksiyonlarına, Vakıf olarak sahip çıkarak Türk Kültürel Miras ve Turizmine kazandırmak ve tanıtımına katkıda bulunmak.
  4. d) Öncelikle İzmitli öğrenciler (üniversite, lisansüstü) olmak üzere şehrin; kültür, sanat, tarih ve arkeoloji alanlarında gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim almak isteyenlere yönelik Vakfın Burs kriterlerini oluşturmak ve bu kapsamda eğitime ihtiyaç duyulan alanlarda her türlü eğitim ve burs projeleri üreterek hayata geçirmek.

MADDE 4) Vakfın Faaliyet Konuları

  1. a) Başta İzmit olmak üzere Antik Kent Nikomedia’ nın arkeolojisi üzerine yapılacak kazılar; bu kazıların bilimsel araştırmaları ve inceleme projelerini desteklemek için:

a-1)  Antik Kent Nikomedia’ nın arkeolojisi üzerine yapılacak kazıların bilimsel araştırmaları ve inceleme projelerini gerçekleştirebilmek için yurt içi ve dışında bilimsel konferanslar tertiplemek veya tertiplenen konferanslara katılmaya yardımcı olmak.

a-2) Buradan çıkan eserlerin derlenmesinde, onarılmasında, Türk kültür ve turizmine kazandırılmasına Genel Kurul tarafından onay verilmiş projeler kapsamında yardımcı olmak.

a-3) Bu bağlamda Nikomedia kenti kazılarından çıkan eserlerin ve diğer tüm kültür varlıklarının yurt içi ve dışında tanıtımını yapmak.

a-4) Yine bu bağlamda Vakıf, kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşları, medya basın yayın ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler yaparak fuar,  kongre, sempozyum, seminer, günlük eğitimler, çoklu tanıtım organizasyonları ve kurs programları düzenlemek.

a-5)  Faaliyetlerin daha da etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli hazırlık ve araştırmaları yapmak,

a-6) Genel Kurul’ca onaylanmış projeler dahilinde Nikomedia Antik Kenti için yapılacak bilimsel çalışmalarda yer alarak bu çalışmaların yürütülmesini sağlayacak personelin yetiştirilmesine eğitim fırsatı yaratarak ayni ve nakdi burs vermek ve yardımcı olmak.

a-7) Bu amaçla başta Unesco Dünya Tarih Mirası Listesine girebilme çalışmalarını başlatmak Avrupa Birliği müktesebatı kapsamında AB fonlarından yararlanmak için başvuru yaparak, resmi kamu ve özel her türlü destek ve hibe fonlarına proje başvurusunda bulunmak.

  1. b) Nikomedia Antik Kenti kültürel ve sosyal yaşamına dair folklorik ve etnografik çalışmalar kapsamda MS.311’de İzmit’te yazılan Hoşgörü Fermanı’ nın arkeoloji ve tarihi miras alanında daha fazla bilinmesi için çalışmalar yapmak.

b-1) Nikomedia Antik Kenti kültürel ve sosyal yaşamına dair folklorik ve etnografik çalışmalar yapmak,

b-2) Nikomedia’ dan MS.311’de yazılan Hoşgörü Fermanı’ nın kültürel ve sosyal dünyada daha fazla bilinmesi için kültürel ve  bilimsel çalışmalar yapmak.

b-3) Sanal kütüphane, yayın, basılı kitap ve dergi çıkarmak, kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşları, medya basın yayın ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler yaparak fuar,  kongre,  seminer, günlük eğitimler, çoklu tanıtım organizasyonları ve kurs programları düzenlemek.

b-4) Nikomedia Hoşgörü patentlerini oluşturmak, bu bağlamda yurtiçi ve yurtdışında “Hoşgörü” ortak paydasında çalışan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortak projeler yürütmek.

b-5)’’Nikomedia Hoşgörü Fermanı ile ilgili olarak Unesco Dünya Tarihi Miras Listesine girebilme çalışmalarını başlatmak ve Avrupa Birliği müktesebatı kapsamında AB fonlarından yararlanmak için başvuru yaparak,  resmi kamu ve özel her türlü destek ve hibe fonlarına proje başvurusunda bulunmak.

  1. c) Yine başta İzmit’e ait tarih, sanat ve kültürel miras değerindeki eserleri ve koleksiyonlara Vakıf olarak sahip çıkarak Türk Kültür ve Turizmine katkıda bulunmak için:

c-1) Vakıf, başta İzmit’e ait tarih, sanat ve kültürel miras değerindeki eserleri ve koleksiyonları Vakıf bünyesinde toplamak.

c-2)  Vakıf bünyesinde yer alan Kültür ve sanat eserleri ve koleksiyonları sergilemek, koleksiyon ve eserleri yazılı, sözlü, görüntülü araçlarla tanıtmak ve yaymak üzere gerekli her türlü işlemi yapmak

  1. d) Öncelikle İzmitli öğrenciler (üniversite, lisansüstü) olmak üzere şehrin; kültür, sanat, tarih ve arkeoloji alanlarında gelişmesini sağlamak amacıyla Vakıf amaçları çerçevesinde eğitim almak isteyenlere yönelik Vakfın Burs kriterlerini oluşturmak ve bu kapsamda eğitime ihtiyaç duyulan alanlarda her türlü eğitim ve burs projeleri üreterek hayata geçirmek.

d-1)  Vakıf bünyesinde kurulacak bir “Eğitim ve Burs Konseyi” ile çağdaş düzeyde standartlaşmayı ve kriterleri oluşturmak, Kriterler çerçevesinde kültür, sanat, tarih ve arkeoloji branşlarda yetiştirme kursları açmak ve yönetmek.

d-2) Kültür ve sanat mirasımızın korunması ve bu etkinliklerimizin geliştirilmesi için seminer, münazara, brifing, sempozyum, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek, kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ayni ve nakdi destek sağlamak.

d-3) Vakıf Burs Kriterlerine istinaden Türk insanına, Türk Devletine ve bütün insanlığa faydalı çalışmalar yapıp maddi ve manevi katkılar sağlayarak, mevcut eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilere Vakıf burs kriterlerince yurt içi ve yurt dışı burslar vermektir.