Hakkımızda

Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı

Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Kuruluşu

İzmit ; antik adı ile Nikomedia’da bağımsız, kurumsal ve tek bir çatı altında çalışmak üzere ;

Bithynia Eyaleti'nin başkenti  Nikomedia'nın sosyal , ekonomik ve kültürel zenginliğini duyurmak, antik Nikomedia arkeolojik kazılarını desteklemek, antik şehrin manevi mirası Hoşgörü Fermanı gibi diğer  kültür, sanat, tarih, eğitim ve kültür turizminin gelişmesi paydasında herkesi bir idealde buluşturacak projelerin hayata geçirilmesi ,

Nikomedia’nın yurtiçi ve yurt dışında sürdürülebilir projelerle turizmi ve kültür rotalarını arttırmak, turizm sürecini başlatmak,  akademik eğitim çalışmalarını genişletmek için maddi manevi kaynaklar oluşturmak

WhatsApp Image 2022-06-02 at 17.31.26

Bu konuda akademik çalışmaları ve eğitimi özendirerek, kentli bilincini geliştirmek,

Nikomedia antik mirasının UNESCO’NUN DÜNYA TARİH MİRAS LİSTESİNDE yer alabilmesini ideal edinecek ve tüm bu misyonu gelecek kuşaklara aktarabilecek , İzmit şehrini Kültür ve Turizm alanında en öne çıkaracak projelerin üretileceği bir Vakfın kuruluşu için ;

Sayın Avukat Fatma Kaplan Hürriyet’in çabaları ve  ileri vizyonu öncülüğünde  araştırma ve çalışmalara Oxford Üniversitesi Avrupa Komisyonu Nikomedia Projesi direktörü  Doç.Dr. Tuna Şare AĞTÜRK  , arkeoloji, tarih ve kültür alanlarında  yaptığı araştırmalarla Nikomedia hakkında onlarca kitabın yazarı İzmitli iş insanı Feyzullah Yavuz ULUGÜN,  Geyre Vakfı Afrodisias Kazıları Genel Sekreteri, STKuruluşları danışmanı, Sanat Tarihi ve Kültürel Miras uzmanı Hakime ÖZGÜVEN ve Kültürel Miras uzmanı Makine Mühendisi Sertaç TURGUT ile  bir araya gelerek kurulan  Vakfın  diğer yönetim ve denetim kurulu üyeleri İzmitli akademisyen ve iş insanları   Emel ARACI , Haluk ULUSOY, Akın DOĞAN, Fuat BİÇİCİ, Prof. Dr. Namık Kemal DÖLENEKEN , Prof.Dr. İbrahim ŞİRİN, Prof. Dr. Tuba ÖKSE, Av. Atakan SONUGELEN, Naciye ÖZDEMİR, ve Müzeyyen ÜNAL ile birlikte projelerin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalara başlanan  Vakfın  onur üyeleri ise ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof.Dr.Metin SÖZEN, ÇEKÜL Kocaeli temsilcisi Numan GÜLŞAH, Geyre Vakfı kurucularından  Cemile GARAN ve Vural GÖKÇAYLI (merhum) oldu.

Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın resmi gazetede tescili; 21 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.

(Vakıf tüzüğü, İzmit Kocaeli 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 15.03.2022 tarih ve E.2021/386 , K.2022/152 sayılı kararı ile 21.04.2022 tarihli resmi gazetede ilan edilmiştir.)

MİSYONUMUZ

Nikomedia Antik Kenti-İzmit’in Unesco Dünya Tarih Mirası Listesine aday olma prosedür çalışmalarını başlatmak

Antik Kent Nikomedia’ nın arkeolojisi üzerine yapılacak kazıların bilimsel araştırmaları ve inceleme projelerini gerçekleştirebilmek için yurt içi ve dışında bilimsel konferanslar tertiplemek

Buradan çıkan eserlerin derlenmesinde, onarılmasında, Türk kültür ve turizmine kazandırılması projeleri , bu bağlamda Nikomedia Antik kenti kazılarından çıkan eserlerin ve diğer tüm kültür varlıklarının yurt içi ve dışında tanıtımını yapmak.

Kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşları, medya basın yayın ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler yaparak fuar,  kongre, sempozyum, seminer, günlük eğitimler, çoklu tanıtım organizasyonları ve kurs programları düzenlemek.

Nikomedia Antik Kenti için yapılacak bilimsel çalışmalarda yer alarak bu çalışmaların yürütülmesini sağlayacak personelin yetiştirilmesine eğitim fırsatı yaratarak ayni ve nakdi burs vermek ve yardımcı olmak.

Nikomedia Antik Kenti kültürel ve sosyal yaşamına dair folklorik ve etnografik çalışmalar kapsamda MS.311’de İzmit’te yazılan Hoşgörü Fermanı’nın arkeoloji ve tarihi miras alanında daha fazla bilinmesi için çalışmalar yapmak,

Kültürel miras alanında  ’’Nikomedia Hoşgörü Fermanı ile ilgili olarak Unesco Dünya Tarihi Miras Listesine adaylık prosedür çalışmalarını başlatmak

Nikomedia Antik Kenti-İzmit’in kültürel ve sosyal yaşamına dair folklorik ve etnografik çalışmalar yapmak,

Sanal kütüphane, yayın, basılı kitap ve dergi çıkarmak, kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşları, medya basın yayın ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler yaparak fuar,  kongre,  seminer, günlük eğitimler, çoklu tanıtım organizasyonları ve kurs programları düzenlemek.

Nikomedia Hoşgörü patentlerini oluşturmak, bu bağlamda yurtiçi ve yurtdışında “Hoşgörü” ortak paydasında çalışan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortak projeler yürütmek.

İzmit’e ait tarih, sanat ve kültürel miras değerindeki eserleri ve koleksiyonlara Vakıf olarak sahip çıkarak Türk Kültür ve Turizmine katkıda bulunmak

Vakıf bünyesinde yer alan kültür , sanat eserlerlerini ve koleksiyonlarını sergilemek

Üniversite- lisansüstü olmak üzere şehrin;  kültür, sanat, tarih ve arkeoloji alanlarında gelişmesini sağlamak amacıyla Vakıf amaçları çerçevesinde eğitim almak isteyenlere yönelik Vakfın Burs kriterlerini oluşturmak ve bu kapsamda eğitime ihtiyaç duyulan alanlarda her türlü eğitim ve burs projeleri üreterek hayata geçirmek

 Vakıf bünyesinde kurulacak bir “Eğitim ve Burs Konseyi” ile çağdaş düzeyde standartlaşmayı ve kriterleri oluşturmak, Kriterler çerçevesinde kültür, sanat, tarih ve arkeoloji branşlarda yetiştirme kursları açmak ve yönetmek

 Kültür ve sanat mirasımızın korunması ve bu etkinliklerimizin geliştirilmesi için seminer, münazara, brifing, sempozyum, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek, kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ayni ve nakdi destek sağlamak

,,
Binlerce yıllık tarihimizi ayağa kaldırmak istiyoruz. Pandemiden önce başladığımız çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. İzmit’imizin 3000 yıllık tarihinin gün yüzüne çıkması için Doğu ve Batı’yı birleştiren kayıp şehir Nikomedia’yı ortaya çıkarmak üzere kolları sıvadık.
Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı
Av.Fatma Kaplan HÜRRİYET - Vakıf Başkanı

VİZYONUMUZ

Vakfımızın ; Nikomedia Antik Şehri’ni yukarıda belirtilen çalışma amaçları paydasında kentin tüm sevenleri ve katkı sunmak isteyen kişi ve kurumlarla birlikte gerçekleştirmek istediği projeler

 

Nikomedia Antik Kentinin Unesco Dünya Tarihi Listesine girebilmesi için gerekli tüm bürokratik ve bilimsel çalışmaların başlatılması projesi

Çukurbağ Bilimsel Kazılarını destekleme projesi

Çukurbağ ‘’ Roma Dönemi çok amaçlı tüneller ‘’ bilimsel çalışmalarını destekleme projesi 

Bithynia Bölge Müze Projesi

Antik Tiyatro Projesi

Seka Arkeolojik Alanı projesi

Nikomedia Antik Kenti – İzmit’in Turizm alanında  kalkınabilmesi, kente daha fazla sayıda ziyaretçi/turistgelmesi için üretilecek yıllık hedefler ve projeler

Yeni Kültür Yürüyüş Rotaları  projesi (Kefken – Kerpe)

Kültürel miras Hoşgörü Fermanı  Unesco adaylığı için yapılacak tüm çalışmaların projeleri

Asri Mezarlık altı Roma dönemi oda mezarının ziyarete açılması projesi

Çandı Evler’in Korunması projesi

Anıtsal Çeşme (Nympheum) rekonstrüksiyonu projesi

Üç Tepeler ve Güvercinlik (Akmeşe) Tümülüsleri çevre yenileme projesi

Şehir Surları Restorasyonu projesi,

Kaya Mezarları (Körfez) kurtarma kazılarını destekleme projesi

Astakos ve Eribolon (Başiskele) projesi

Yarımbaş Tümülüsü (Körfez) projesi

İnanç Turizmi (Santa Barbara, Aziz George, vb.) konusunda proje ve sempozyumlar

Akçakoca Meydanı ve Kapanca Sokak’ın fonksiyon kazanma projesi

Su Kemerleri’nin çevre düzenlemesi ve ziyarete açılması projesi

Gültepe Nekropolü bilimsel kazıları ve Yerli/yabancı turist ziyaretine açılması projesi

Cedit mahallesi , İnbayırı Sarnıcı  restorasyonu ve  turizm için ziyarete açma projesi

Ayrıca otobandan transit geçen turistlere hizmet verecek yerel ürünleri satan bir Show room oluşturma projesi

Üssü Bahri Binasını kente yakışır bir Donanma ve Denizcilik Müzesi’ne dönüştürme projesi

Arkeoloji alanında eğitim alan Akademi yüksek lisans öğrencilerine yönelik burs kaynakları oluşturma projeleri

YÖNETİM

Vakıf Mütevelli Üyeleri

Av. Fatma Kaplan Hürriyet

Feyzullah Yavuz Ulugün

Doç. Dr.Tuna Şare Ağtürk

Hakime Özgüven

Sertaç Turgut

Vakfın Onur Üyeleri

Prof.Dr.Metin SÖZEN

Numan GÜLŞAH

Cemile GARAN

Vural GÖKÇAYLI (merhum) 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Av. Fatma Kaplan HÜRRİYET – Vakıf Başkanı

Feyzullah Yavuz ULUGÜN –  Vakıf Başkan Yardımcısı

Hakime ÖZGÜVEN Muhasip – Genel Sekreter

Doç. Dr. Tuna Şare AĞTÜRK

Sertaç TURGUT

Emel ARACI

Prof. Dr. Namık Kemal DÖLENEKEN

 Naciye ÖZDEMİR

Haluk ULUSOY

Müzeyyen ÜNAL

————————

Denetim Kurulu Üyeleri

Av. Atakan SONUGELEN

Akın DOĞAN

Prof.Dr. İbrahim ŞİRİN

Prof. Dr. Tuba ÖKSE

Fuat BİÇİCİ