Çağlar boyu Nikomedia ve İzmit

-Tarih Öncesi Dönem (Prehistorik Dönem) M.Ö. 10 000-900

-Arkaik ve Klasik Dönem M.Ö. 900-323

 (M.Ö. 712 Başiskele’de Megaralı Yunan göçmenleri Astakos kentini kurar)

-Helenistik Dönem M.Ö. 323-31 

               (M.Ö. 264 Kral Nikomedes Nikomedia’yı kurar)

               (M.Ö. 74 Nikomedia Roma Devleti’nin Bithynia Eyaleti’nin başkenti olur)

-Roma İmparatorluğu Dönemi M.S. 27 – 476

               (M.Ö. 258 Nikomedia Gotlar tarafından istila edilir)

               (M.S. 284- 330 Nikomedia, İmparator Diokletianus’un kente yerleşmesi ve imar faaliyetleri ile Büyük Roma İmparatorluğu’nun doğudaki başkenti olur)

               (M.S 358, 363 ve 386 da büyük yıkıcı depremler)

-Bizans Dönemi M.S. 476- 1058

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi M.S. 1058-1923

               (M.S. 1333 Orhan Gazi’nin komutanlarından Akçakoca Bey’in Kandıra, Karamürsel ve  İzmit’in tamamını fethi)

               (M.S 1623- 1640 Padişah IV. Murat’ın favori şehri, 1639 da yeni imparatorluk sarayı inşası)

               (M.S. 1766 büyük yıkıcı depremi)

-Cumhuriyet Dönemi M.S. 1923-

                (24 Nisan 1924, İzmit, Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli ilinin kent merkezi olarak ilan edilir)